Privatlivs­betingelser

Vi opdaterer løbende personoplysninger om dig. Det er udelukkende Livefest.dk, der er dataansvarlig for behandlingen.

Ydermere behandler vi oplysninger, når du gennemfører et køb. Vores behandling sker på baggrund af, at vi skal udføre en ordre for dig. For at din ordre kan gennemføres har vi modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, e-mail, telefonnr./mobilnr.

Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen. Livest.dk’s legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi skal opfylde en kontrakt for dig, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette formål.

Hvem videresendes dine oplysninger til:
For at kunne gennemføre ordren med dig videresender vi navn, adresse og mail til relevant tredjemand. I din sag vil det være: Samtlige involverede artister herunder lyd-og lysfolk Ydermere kan der tilgå personoplysninger til vores revisor ved stikprøvekontrol.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig:
Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en kontrakt er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor Livefest.dk kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.

Indsigtsret:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. For at få insigtsret beder vi dig sende en mail til: livefest@livefest.dk, der videregiver din henvendelse til den dataansvarlige.

Dine rettigheder og adgang til at klage:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til livefest@livefest.dk, Du kan også ringe til os på tlf. 61944585 men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger: (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke:
Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, du har givet os i forbindelse med eksempelvis modtagelse af nyhedsbrev. Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke bedes du kontakte os på livefest@livefest.dk, hvor din henvendelse vil blive viderestillet til den dataansvarlige hos os.

Ret til at klage:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Privatlivsbetingelser er senest opdateret d. 20.01.2023

Den syngende blomst firma - Fast dato
Den syngende blomst privat - Flex dato
* Vælg startdato i kalenderen for den 14-dages periode hvor du ønsker den syngende blomst skal gives. Livefest.dk vender tilbage med den præcise dato inden for den valgte 14-dages periode.
Den syngende blomst firma - Flex dato
* Vælg startdato i kalenderen for den 14-dages periode hvor du ønsker den syngende blomst skal gives. Livefest.dk vender tilbage med den præcise dato inden for den valgte 14-dages periode.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Lad Livefest.dk benytte deres store netværk…
Udfyld formularen, skriv dine tanker og ønsker i beskedfeltet, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Lad Livefest.dk benytte deres store netværk…
Udfyld formularen, skriv dine tanker og ønsker i beskedfeltet, så kontakter vi dig hurtigst muligt.